Blekinges län
  Karlskrona
    Lyckeby
    Östra Torpskolan
           Tekniska uppgifter
           Ritningar