Blekinges län
  Karlskrona
    Rödeby
    Rödebyskolan, Gymnastiksalen
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Loger & övr. rum