Skåne län
  Svalöv
    Teckomatorp
      Folkets Hus Teckomatorp
        Tekniska uppgifter