Skåne län
  Hässleholm
    Hässleholm
      Linnéskolan
           Tekniska uppgifter
        Lingng
           Loger & vr. rum
           Ritningar