Skåne län
  Hässleholm
    Hässleholm
      Linnéskolan
           Tekniska uppgifter
           Lingng
           Loger & vr. rum
        Ritningar