Skåne län
  Svalöv
    Svalöv
    Folkets Hus Svalöv
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Loger & övr. rum
           Foton
           Ritningar
           TillgänglighetUppladdade Filer
        Föreställningslokal lämplig för dans