Skåne län
  Svalöv
    Svalöv
    Torshalls Bygdegård
           Tekniska uppgifter
           Loger & övr. rum
           Ritningar
           Historia
           Tillgänglighet