Skåne län
  Svalöv
    Teckomatorp
    Parkskolan
           Tekniska uppgifter
           Lingång