Skåne län
  Svalöv
    Teckomatorp
    Folkets Hus Teckomatorp
           Tekniska uppgifter