Skåne län
  Lund
    Lund
    Stjärnteatern, Star Hotel
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Loger & övr. rum
           Foton