Skåne län
  Höganäs
    Jonstorp
    Jonstorpsskolan
           Tekniska uppgifter