Skåne län
  Kristianstad
    Kristianstad
    Kåren, Metropol
           Tekniska uppgifter