Skåne län
  Kristianstad
    Kristianstad
    Träffpunkten Näsby
           Tekniska uppgifter