Skåne län
  Kristianstad
    Kristianstad
    Oppmanna &Vånga Bgf
           Tekniska uppgifter
           Loger & övr. rum
           Ritningar
           Historia
           Tillgänglighet