Skåne län
  Hässleholm
    Hässleholm
    Linnéskolan
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Loger & övr. rum
           Ritningar