Skåne län
  Hässleholm
    Hässleholm
    Finja Bygdegård
           Tekniska uppgifter
           Loger & övr. rum
           Ritningar
           Historia
           Tillgänglighet