Örebro län
  Hallsberg
    Skllersta
    Folkets Hus
           Tekniska uppgifter