Dalarnas län
  Leksand
    Leksand
    Dalarnas Dövas Förening