Darlarnas lšn
  Ludvika
    Fredriksberg
    Folkets Hus
           Tekniska uppgifter
           Foton