Jämtlands län
  stersund
    Fker
    Fkers Skola
           Tekniska uppgifter