Jämtlands län
  Strömsund
    Gddede
    Saga-bio
           Tekniska uppgifter
           Lingng
           Loger & vr. rum
           Ritningar