Jämtlands län
  Strömsund
    Strmsund
    Folket Hus
           Tekniska uppgifter
           Lingng
           Loger & vr. rum
           Foton
           Ritningar