Jämtlands län
  Östersund
    stersund
    Ope Skola
           Tekniska uppgifter
           Ritningar