Jämtlands län
  Östersund
    stersund
    Mitthgskolan
           Tekniska uppgifter