Jämtlands län
  Östersund
    stersund
    OSD, Vintertrdgrden