Jämtlands län
  stersund
    stersund
    Folkets Hus, Peterson-Berger Hallen
           Tekniska uppgifter
           Lingng
           Loger & vr. rum
           Foton
           TillgnglighetUppladdade Filer
        PB 572 platser med rekommendationer
        PB 764 numrerade platser, tekniker
        Planritning markplan OSD (Folkets Hus) stersund
        Balkar i PB
        Scen PB ritning
        Inlastningar
        Strlkastare i PB hallen 2016
        Stolsnummer fr teknikplats