Jämtlands län
  Östersund
    Östersund
    Länskulturen, Stora lådan
           Tekniska uppgifter
           Foton
           Ritningar