Jämtlands län
  Östersund
    Lit
    Hölje Bygdegårdsförening
           Tekniska uppgifter
           Loger & övr. rum
           Ritningar
           Historia
           Tillgänglighet