Jämtlands län
  stersund
    Marieby
    Marieby Freningshus
           Tekniska uppgifter