J��mtlands l��n
  Ragunda
    Stugun
    Hanskeskolan
           Tekniska uppgifter
           Ritningar