J��mtlands l��n
  stersund
    stersund
    Lnskulturen, Stora ldan
           Tekniska uppgifter
           Foton
           Ritningar