J��mtlands l��n
  stersund
    stersund
    Lnskulturen, Lilla Ldan
           Tekniska uppgifter
           Foton
           Ritningar