J��mtlands l��n
  Strmsund
    Hoting
    Folkets Hus
           Tekniska uppgifter
           Lingng
           Loger & vr. rum
           Ritningar