J��mtlands l��n
  re
    Mrsil
    Folkets Hus
           Tekniska uppgifter
           Lingng
           Loger & vr. rum
           Ritningar