J��mtlands l��n
  Hrjedalen
    Lillhrdal
    Folkets Hus
           Tekniska uppgifter
           Lingng
           Loger & vr. rum
           Foton
           Ritningar