J��mtlands l��n
  stersund
    stersund
    Storsjskolan, Gymnastiksalen
           Tekniska uppgifter
           Lingng
           Ritningar