Västerbottens län
  Umeå
    Umeå
    Vävenscenen, scenen
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Loger & övr. rum
           Foton
           Ritningar
           Historia
           Tillgänglighet