Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Uppsala län
  Ã„lvkarleby
  Skutskär
          Biblioteket Skutskär
          Bio Rio
          Folkets Hus
          Kyrkans hus/Johannesgården
          Rotskärsskolan, Aulan
          Rotskärsskolan, Rotskärshallen
          Skutskärs kyrka

 

 
 
Uppsala län/Älvkarleby/Skutskär
 
Lokaler i Skutskär


Biblioteket Skutskär
Lokaltyp: Sal
Ågatan 7 a
Tel nr: 026-83183
Fax nr: 026-71086

Bio Rio
Lokaltyp: Teaterlokal
Gävlevägen 24
Tel nr: 026-70155
Fax nr: 026-70612

Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Gävlevägen 24
Tel nr: 026-70155

Kyrkans hus/Johannesgården
Lokaltyp: Sal
Östra vägen 43
Tel nr: 026-70157
Fax nr: 026-76088

Rotskärsskolan, Aulan
Lokaltyp: Sal
Box 4
Tel nr: 026-83027

Rotskärsskolan, Rotskärshallen
Lokaltyp: Sporthall
Rotskärsskolan
Box 4
Tel nr: 026-830 27

Skutskärs kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Östra vägen 43
Tel nr: 026-70157