Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Uppsala län
  Enköping
  Grillby
          Grillbyskolan
          Litslena bdg
          Litslena kyrka
          Lötgården
          Skolstaskolan, Gymnastiksalen
          Skolstaskolan, Klassrum

 

 
 
Uppsala län/Enköping/Grillby
 
Lokaler i Grillby


Grillbyskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Storg. 33
Tel nr: 0171-47 00 90

Litslena bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Litslena Bygdegårdsförening
Ltsl, skolsta

Litslena kyrka
Lokaltyp: Kyrka

Lötgården
Lokaltyp: Bygdegård
Löts Bygdegårdsförening
Löt Ramby 5
Tel nr: 0171-475066

Skolstaskolan, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Björkebovägen 8

Skolstaskolan, Klassrum
Lokaltyp: Sal
Björkebovägen 8