Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Uppsala län
  Heby
  Heby
          
          Biblioteket
          Bildagården
          Bjurvalla Bygdegård
          Folkets Hus
          Heby skola
          Sporthallen
          Västerlövsta församlingshem
          Västerlövsta-kyrkan

 

 
 
Uppsala län/Heby/Heby
 
Lokaler i Heby



Lokaltyp: Okänd lokal

Biblioteket
Lokaltyp: Sal
Centralg. 1
Tel nr: 0224-36215

Bildagården
Lokaltyp: Sal
Kyrkogatan 4
Tel nr: 0224-30809

Bjurvalla Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Bjurvalla Bygdegårdsförening
Bjurvalla

Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Centralg. 1
Tel nr: 0224-30835

Heby skola
Lokaltyp: Sal
Heby kommun
Tel nr: 0224-36271

Sporthallen
Lokaltyp: Sal

Västerlövsta församlingshem
Lokaltyp: Sal

Västerlövsta-kyrkan
Lokaltyp: Sal