Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Blekinge län
  Ronneby
  Ronneby
          Brukets svarta sal
          Brunnsparken Kvitterplatsen
          Brunnsparkens Restaurang och Café
          Byahuset Eringsboda
          Café Magasinet
          Folkets Hus, A-salen
          Folkets Hus, B-salen
          Folkteatern
          Fredriksbergsskolan, Gamla gymnastiksalen
          Fredriksbergsskolan, Nya gymnastiksalen
          Galleria Diamanten
          Hasselstad Bygdegård
          Knut Hahns skolans aula
          Knut Hahnskolans blackbox
          Kulturcentrum
          Kulturcentrum, Bruket
          Kulturcentrum, Hörsalen
          Kulturcentrum, Stora Hallen
          Leråkra Bygdegård
          Massmanska Kvarnen
          Möljeryds kyrka
          Ronneby Brunn, RON-Salen
          Ronneby Café och Matsal
          Ronneby Cityhotell
          Ronneby Sporthall
          Ronneby stadsbibliotek, En-trappa-upp
          Ronneby Teater
          Rådhusparken
          Silverforsens kaffestuga
          Slöjdhuset
          Snäckebackskolan Gymnastiksalen
          Snäckebacksskolan aulan
          Sporthallen
          Sörbygården
          Sörbygården
          Vesperklockan, IOGT-NTO
          Villa gymnastik
          Äggaboden

 

 
 
Blekinge län/Ronneby/Ronneby
 
Lokaler i Ronneby


Brunnsparken Kvitterplatsen
Lokaltyp: Utomhus
Ronneby brunn

Brunnsparkens Restaurang och Café
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Övre Brunnsvägen 58

Byahuset Eringsboda
Lokaltyp: Bygdegård
Eringsbodavägen 11

Café Magasinet
Lokaltyp: Sal
Kyrkogatan 2

Folkets Hus, A-salen
Lokaltyp: Teaterlokal
Järnvägsgatan 11 A
Tel nr: 0457-26880
Fax nr: 0457-26884
e-post: info@grandronneby.se

Folkets Hus, B-salen
Lokaltyp: Sal
Järnvägsgatan 11 B
Tel nr: 0457-120 00

Fredriksbergsskolan, Gamla gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Gustav Arnoldsgatan 11
Tel nr: 0457-61 72 20
Hemsida: http://www.ronneby.se/sv/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/kommunala-skolor/f
Fredriksbergsskolan, Nya gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Gustav Arnoldsgatan 11
Tel nr: 0457-185 40

Hasselstad Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Ronneby sockens bgf upa

Knut Hahns skolans aula
Lokaltyp: Teaterlokal
Blasius Königsgatan 27
Tel nr: 0457-618960

Knut Hahnskolans blackbox
Lokaltyp: Teaterlokal
Blasius königsgatan 27

Kulturcentrum
Lokaltyp: Övrigt
Kallingevägen 3
Tel nr: 0457-61 75 00

Kulturcentrum, Bruket
Lokaltyp: Sal
Kallingevägen 3
Tel nr: 0457 / 187 50

Kulturcentrum, Hörsalen
Lokaltyp: Sal
Kallingevägen 3
Tel nr: 0457-18652

Kulturcentrum, Stora Hallen
Lokaltyp: Sal
Kallingevg 3
Tel nr: 0457 / 187 50
Fax nr: 0457 / 187 08

Leråkra Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Leråkra Bygdegårdsförening

Massmanska Kvarnen
Lokaltyp: Utställningslokal
Möllebacksgatan 3
Tel nr: 0457-10840

Möljeryds kyrka
Lokaltyp: Kyrka

Ronneby Brunn, RON-Salen
Lokaltyp: Teaterlokal
Box 135
Tel nr: 0457-750 00

Ronneby Café och Matsal
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Prinsgatan 17
Tel nr: 0457-17200
e-post: ronnebycafeomatsal@telia.com
Hemsida: www.ronnebycafematsal.se
Ronneby Sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Balsius Königsgatan 27
Tel nr: 0457-618278

Ronneby stadsbibliotek, En-trappa-upp
Lokaltyp: Sal
Kungsgatan 35
Tel nr: 0457-617477
Fax nr: 0457-617465
e-post: informationen@bibliotek.ronneby.se
Hemsida: www.bibliotek.ronneby.se
Ronneby Teater
Lokaltyp: Teaterlokal
Gångbrogatan 1
Tel nr: 0708 335 183
e-post: kontakt@RonnebyFolkteater.se
Hemsida: www.RonnebyTeater.se
Rådhusparken
Lokaltyp: Utomhus
Gångbrogatan 1

Silverforsens kaffestuga
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Silverforsvägen 21

Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Blasius Königsgatan 27
Tel nr: 0457-18356

Sörbygården
Lokaltyp: Sal
Silverforsvägen 21
Hemsida: http://www.mmforvaltning.se/sorbygarden-2/
Sörbygården
Lokaltyp: Bygdegård
Silverforsvägen 19
Tel nr: 0732002500
e-post: mmforvaltning@gmail.com
Hemsida: www.mmforvaltning.se
Vesperklockan, IOGT-NTO
Lokaltyp: Teaterlokal
Möllebacksg. 12
p.adr. Karlskronag. 36
Tel nr: 0457-120 02
Fax nr: 0457-144 80

Villa gymnastik
Lokaltyp: Sal
Brunnsparken
Tel nr: 0457-18000

Äggaboden
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Gärestad bygata 16
Tel nr: 0457-36142
e-post: info@aggaboden.se
Hemsida: aggaboden.se