Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Blekinge län
  Karlshamn
  Karlshamn
          Annexet fritidsgård
          Aulan
          Bellevueparken
          Bellevueparken Dans Inn
          Bellevueparken Play-House
          CarlGustafs kyrka
          First Hotell
          First Hotell Carlshamn
          Folkets Hus, B – salen
          Församlingsgården Barnsalen
          Församlingsgården Musiksalen
          Galleriet Ågatan 12
          Gamla kommunhuset
          Gourmet Grön på Östra Piren
          Hällaryds kyrka
          Kristofferkyrkan
          Lokstallarna, Smedjan
          Lokstallarna, Stora salen
          Lokstallarna, Svarta Lådan
          Lokstallarna, Vita
          Metropolbiografen
          Musikskolan
          Piren
          Prästslättsskolan
          Restaurang ARRAK
          Restaurang Karlmans
          Rådhuset
          Rådhussalen
          Stadsbiblioteket
          Stadsteatern
          Teatersmedjan, Konferenslokalen
          Test
          Tostarps Bygdegård
          Utanför Citygallerians garage
          Väggaskolan, Väggahallen
          Väggaskolan, Väggasalen
          Ågatans Pub & Restaurang AB
          Österslättsskolan

 

 
 
Blekinge län/Karlshamn/Karlshamn
 
Lokaler i Karlshamn


Annexet fritidsgård
Lokaltyp: Sal
S. Fogdelyckegatan 38
Tel nr: 0454-30 21 39

Aulan
Lokaltyp: Övrigt
Redareplatsen
Östra Piren
Tel nr: 0454-385000

Bellevueparken
Lokaltyp: Sommarteater
Tel nr: 0454-812 00

Bellevueparken Dans Inn
Lokaltyp: Sal
Bellevue
Tel nr: 0454-812 00, 0454-812 60

Bellevueparken Play-House
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0454-812 00, 0454-812 60

CarlGustafs kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Drottninggatan
c/o Församlingsgården, Box 64
Tel nr: 0454-302115
Fax nr: 0454-14775

First Hotell
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Varvsgat 1
Tel nr: 0454 - 84585

First Hotell Carlshamn
Lokaltyp: Övrigt
Varvsgatan 1
Tel nr: 0454-89000
e-post: carlshamn@firsthotels.se

Folkets Hus, B – salen
Lokaltyp: Bygdegård
Rådhusgatan 14 A
Tel nr: 0454-318 35
Fax nr: 0454-197 97
e-post: folkets.hus.karlshamn@telia.com
Hemsida: http://www.karlshamn.fhp.nu
Församlingsgården Barnsalen
Lokaltyp: Aula
Kungsgatan 48

Församlingsgården Musiksalen
Lokaltyp: Aula
Kungsgatan 48

Galleriet Ågatan 12
Lokaltyp: Sal
Ågatan 12
Tel nr: 0454 - 845 35

Gourmet Grön på Östra Piren
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Blekinge Tekniska Högsk. Biblioteksg. 6
Redareplatsen Östra Piren
Tel nr: 0454-16440

Hällaryds kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Elisbergsvägen 11
Tel nr: 0454-61005

Kristofferkyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Christopher Schrödersg. 21
Tel nr: 0454-12102
Hemsida: http://www.commersen.se/kristofferkyrkan
Lokstallarna, Smedjan
Lokaltyp: Sal
Prinsgatan 43
Tel nr: Vaktm: 0702-65 00 27
e-post: tobias.mattsson@karlshamn.se
Hemsida: http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Upplev/Kultur/Lokstallarna/
Lokstallarna, Stora salen
Lokaltyp: Teaterlokal
Prinsgatan 43
Tel nr: Vaktm: 0702-65 00 27
e-post: tobias.mattsson@karlshamn.se
Hemsida: www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Upplev/Kultur/Lokstallarna/
Lokstallarna, Svarta Lådan
Lokaltyp: Teaterlokal
Prinsgat 43
Tel nr: Vaktm: 0702-65 00 27
e-post: tobias.mattsson@karlshamn.se
Hemsida: http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Upplev/Kultur/Lokstallarna/
Lokstallarna, Vita
Lokaltyp: Teaterlokal
Prinsgatan 43
Tel nr: Vaktm: 0702-65 00 27
e-post: tobias.mattsson@karlshamn.se
Hemsida: http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Upplev/Kultur/Lokstallarna/
Metropolbiografen
Lokaltyp: Biograf
Norra Fogdelyckegatan 24
Tel nr: 0454-106 44
e-post: info@biometropol.se

Musikskolan
Lokaltyp: Konsertlokal
Erik Dahlbergsv 30 A

Piren
Lokaltyp: Utomhus

Prästslättsskolan
Lokaltyp: Sal
Markastuv. 2
Tel nr: 0454-813 70

Restaurang ARRAK
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Varvsgatan 6
Varvsgatan 1
Tel nr: 0454-84585
Fax nr: 0454-84585
e-post: info@karlmans.se
Hemsida: www.karlmans.se
Restaurang Karlmans
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Varvsgatan 1

Rådhussalen
Lokaltyp: Sal
Rådhusgatan 10

Stadsbiblioteket
Lokaltyp: Sal
Ågatan 48
Box 40
Tel nr: 0454-81230, 0454-81240
Fax nr: 0454-81246

Stadsteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Erik Dahlbergsvägen 14
Tel nr: 0454-812 00

Teatersmedjan, Konferenslokalen
Lokaltyp: Sal
Prinsgatan 43
Hemsida: http://www.teatersmedjan.se/
Test
Lokaltyp: Okänd lokal

Tostarps Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Tostarps Bygdegårdsförening
Holländareplan 15

Väggaskolan, Väggahallen
Lokaltyp: Sporthall
Hunnemaravägen
Tel nr: 0454-812 00
e-post: fritid@karlshamn.se

Väggaskolan, Väggasalen
Lokaltyp: Teaterlokal
Hunnemaravägen
Tel nr: 0454-812 00
e-post: fritid@karlshamn.se

Ågatans Pub & Restaurang AB
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Ågatan 12
e-post: info@agatan12.com
Hemsida: http://www.agatan12.com
Österslättsskolan
Lokaltyp: Sommarteater
Erik Dahlbergsvägen 14
Box 71
Tel nr: 0454.813 30
Fax nr: 0454.394 49