Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Skåne län
  Hörby
  Hörby
          Folkets Hus
          Georghillskolan, gymnastiksalen
          Georgshillsskolan, Aulan
          Herröds Skola
          Hörby Museum
          Lågehallarna
          Metropol
          Möllagården
          Möllagården
          Möllagården, Östraby
          Pärups bdg
          Stora Hotellet

 

 
 
Skåne län/Hörby/Hörby
 
Lokaler i Hörby


Georghillskolan, gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Ystadsvägen
Hemsida: www.horby.se/bou/grundskola/Sidor/Georgshillsskolan.aspx
Georgshillsskolan, Aulan
Lokaltyp: Sal
Ystadvägen

Herröds Skola
Lokaltyp: Sal
c/o Hörby Teaterförening

Hörby Museum
Lokaltyp: Utställningslokal
Vallgatan5

Lågehallarna
Lokaltyp: Sporthall
Byggmästaregatan 4
Hemsida: www.horby.se/kof/anlaggningar/Sidor/Lagehallarna.aspx
Metropol
Lokaltyp: Teaterlokal

Pärups bdg
Lokaltyp: Sal
Sallerups bgf, östra

Stora Hotellet
Lokaltyp: Sal