Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Skåne län
  Bromölla
  Bromölla
          Bellas Place
          Branthallen
          Bromölla
          Bromölla Bibliotek
          Bromölla Folkets park
          Bromölla småbåtshamn
          Folkets Hus, Bromölla
          Folkets Park Sannas rotunda
          Gualövs Folkets Hus
          Hotell Iföhus
          Humlescenen, Humleskolan
          Iföverkens museum
          Ivetofta kyrka
          Kulturpunkten
          Näsums kyrka
          Strandstugan
          Tiansgårdens trädgård
          Torget

 

 
 
Skåne län/Bromölla/Bromölla
 
Lokaler i Bromölla


Bellas Place
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Kristianstadsvägen 781
Tel nr: 0456-259 10
e-post: info@bellasplace.se

Branthallen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Dalaskolans gymnastikhall
Folketshus gatan 62
Tel nr: 0456 - 822 209

Bromölla Bibliotek
Lokaltyp: Sal
Hermansens gata 22
Box 6
Tel nr: 0456-82 22 22
Fax nr: 0456-82 22 63
e-post: biblioteket@bromolla.se
Hemsida: www.bromolla.se
Bromölla Folkets park
Lokaltyp: Utomhus
Folketshusgatan 58

Bromölla småbåtshamn
Lokaltyp: Övrigt
Kyrkviken

Folkets Hus, Bromölla
Lokaltyp: Sal
Folkets Husgatan 58

Folkets Park Sannas rotunda
Lokaltyp: Utomhus
Folkets Husgatan 58
Tel nr: 0456-271 32
Fax nr: 0456-271 32
e-post: bromollafhp@gmail.com
Hemsida: www.bromollafolketshus.info.se
Gualövs Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Trädgårdsvägen 1
Tel nr: Berit Lindh – 0708-15 46 06
Fax nr: 044-546 06
e-post: beritmarialind@outlook.com
Hemsida: https://gualovfolketshus.se/
Hotell Iföhus
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Torget
Tel nr: 0456-14746

Humlescenen, Humleskolan
Lokaltyp: Teaterlokal
Tians väg 75
Tel nr: 0709-171274, 0709-171093
Hemsida: bromolla.se/uppleva-och-gora/lokaler-idrottshallar/humlescenen/
Iföverkens museum
Lokaltyp: Utställningslokal
Storgatan 45
Tel nr: 0456-29047
e-post: ifoverken.museum@telia.com

Ivetofta kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Bruksgatan 10
Tel nr: 0456-449950

Kulturpunkten
Lokaltyp: Övrigt
Hermansens gata 22
Box 6
Tel nr: 0456-82 22 22
Fax nr: 0456-82 22 63
e-post: biblioteket@bromolla.se
Hemsida: https://www.bromolla.se/uppleva-och-gora/loka
Näsums kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Äskekärravägen 4
Tel nr: 045624006

Strandstugan
Lokaltyp: Övrigt
Bangårdsgatan 9

Tiansgårdens trädgård
Lokaltyp: Utomhus
Tians väg

Torget
Lokaltyp: Utomhus
Torget