Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Skåne län
  Kristianstad
  Åhus
          Aoseum
          Mariakyrkan i Åhus
          Rönnowskolan
          Sånnaskolan
          Sånnaskolan, Gymnastiksalen

 

 
 
Skåne län/Kristianstad/Åhus
 
Lokaler i Åhus


Aoseum
Lokaltyp: Övrigt
Vallgatan 16
Tel nr: 044-249461 /044-241977
e-post: info@aoseum.com
Hemsida: www.aoseum.com
Mariakyrkan i Åhus
Lokaltyp: Kyrka

Rönnowskolan
Lokaltyp: Övrigt
Rönnowsg. 20
Tel nr: 044-28 87 00

Sånnaskolan
Lokaltyp: Sal
Sandvaktareg. 1
Tel nr: 044-24 10 85

Sånnaskolan, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Sporthall
Sandvaktareg. 1
Tel nr: 044-24 10 85