Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Skåne län
  Kristianstad
  Tollarp
          Medborgarhuset Tollarp
          Tollarps Bibliotek
          Tollarps Skola

 

 
 
Skåne län/Kristianstad/Tollarp
 
Lokaler i Tollarp


Medborgarhuset Tollarp
Lokaltyp: Sal
Feglers gata 14

Tollarps Bibliotek
Lokaltyp: Övrigt
-

Tollarps Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Borgarg. 13
Tel nr: 044-31 06 27