Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
  Leksand
  Insjön
          Friluftsteater
          Teatern
          Tunsta bystuga
          Åhls Kyrka

 

 
 
Dalarnas län/Leksand/Insjön
 
Lokaler i Insjön


Friluftsteater
Lokaltyp: Utomhus
Hjultorget 1

Teatern
Lokaltyp: Sal
Vintergatan 18
Tel nr: 0247-40062

Tunsta bystuga
Lokaltyp: Bygdegård
Tunsta
Parallellvägen 3
Tel nr: 070-276 64 28

Åhls Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Kyrkvägen 20
Tel nr: 0247-41060
e-post: ahl.forsamling@svenskakyrkan.se