Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
  Borlänge
  Borlänge
          Borlänge Modern
          Folkets Hus, Orion
          Folkets Hus, Stora Björn
          Folkets Park
          Forssaklackskolan
          Forssaängsskolans idrottshall
          Fryshuset f.d. Cozmoz
          Gylle skola
          Gylle skola, aulan
          Hagagymnasiet
          Hagakyrkan
          Jakobsgårdsskolan
          Kulturhuset Svanen
          Lindans bystuga
          Mats Knuts Skola, Matsalen
          Maxim, Dalbergsalen
          Maximteatern
          Milsbo Bygdegård
          Missionskyrkan
          Nygårdsskolan
          Nygårdsskolan idrottshall
          Rämshyttans bg
          Skräddarbacksskolan
          Spraxkya Skola
          Stjärnan Bdg.
          Stora Tuna Kyrka
          Stortorget
          Strandbro bdg
          Södertuna bdg
          Tallmon Bdg
          Tjärnaskolan
          Tjärnaängskolan
          Tomnäs Skola
          Torsäng Skola
          Wasabryggeriet
          Öns bystuga

 

 
 
Dalarnas län/Borlänge/Borlänge
 
Lokaler i Borlänge


Folkets Hus, Orion
Lokaltyp: Sal
Folkets Hus & Park
Jussi Björlings väg 25
Hemsida: www.galaxen.to
Folkets Hus, Stora Björn
Lokaltyp: Teaterlokal
Folkets Hus & park
Jussi Björlings väg 25
Tel nr: 0243-216000
Fax nr: 0243-216101
e-post: info@galaxen.to
Hemsida: http://www.galaxen.to
Folkets Park
Lokaltyp: Sommarteater
Jussi Björlings väg 25
Tel nr: 0243-178 10
Fax nr: 0243-162 30

Forssaklackskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Gråstensg.

Forssaängsskolans idrottshall
Lokaltyp: Sporthall
Olawersgata 2
Tel nr: 0243-662 41

Fryshuset f.d. Cozmoz
Lokaltyp: Teaterlokal
Engelbreksgatan 34-36
Tel nr: 0243-73854
e-post: maria.masterbo@borlange.se
Hemsida: www.borlange.se/uppleva-och-gora/cozmoz-arena/
Gylle skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Västanvägen 6-8
Tel nr: 0243-744 11

Gylle skola, aulan
Lokaltyp: Sal
Västanv
Tel nr: 0243-744 56

Hagagymnasiet
Lokaltyp: Teaterlokal
Läroverksg.
Tel nr: 0243-662 7

Hagakyrkan
Lokaltyp: Kyrka
Röda vägen 52
Tel nr: 0243-663 55
Fax nr: 0243-663 60

Jakobsgårdsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Jaxtorget
Tel nr: 0243-666 86

Lindans bystuga
Lokaltyp: Sal
Lindans bystugeförening
G:la ludvikav lindan

Mats Knuts Skola, Matsalen
Lokaltyp: Sal

Maxim, Dalbergsalen
Lokaltyp: Sal
Tunagatan 42
Tel nr: 0243/12830

Maximteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Tunagatan 42
Tel nr: 0243/12830

Milsbo Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Milsbo Bygdegårdsförening
Milsbo 5

Missionskyrkan
Lokaltyp: Sal
Borganäsvägen 22
Tel nr: 0243-804 70
e-post: smf.borlange@telia.com
Hemsida: www.missionskyrkan.se/borlange
Nygårdsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Studiev.
Tel nr: 0243-740 27

Nygårdsskolan idrottshall
Lokaltyp: Sal
Studievägen 1
Tel nr: 0243 - 74 022

Rämshyttans bg
Lokaltyp: Bygdegård
Rämshyttans Bygdegårdsförening
Rämshyttan

Skräddarbacksskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Frostmors v.

Spraxkya Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Spraxkya
Tel nr: 0243-23 54 79

Stjärnan Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård

Stora Tuna Kyrka
Lokaltyp: Kyrka

Stortorget
Lokaltyp: Utomhus

Strandbro bdg
Lokaltyp: Bygdegård

Södertuna bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Södertuna Bygdegårdsförening
Hovgården 20

Tallmon Bdg
Lokaltyp: Sal
Tallmons fritidsförening
Tallmon

Tjärnaskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Borlänge Kommun
Tel nr: 0243 - 744 27

Tjärnaängskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Jan Ers Gata 3

Tomnäs Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tomnäs

Torsäng Skola
Lokaltyp: Gymnastiksal
Torsäng,

Wasabryggeriet
Lokaltyp: Övrigt
Sveagränd 1
Tel nr: 0243-17501
e-post: info@wasabryggerietsvanner,se
Hemsida: wasabryggeriet.se
Öns bystuga
Lokaltyp: Sal
Öns bystugeförening
Sunnanö
Tel nr: 0243-601 71