Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
  Avesta
  Avesta
          Avesta bibliotek, Fridolinsalen
          Avesta Församlingsgård
          Avesta Församlingsgård
          Avesta församlingsgård
          Avesta kyrka
          Avesta Parken
          Avesta teater
          Bergslagsteatern
          Bergsnässkolan
          Bibliotekets Konsthall
          Centrumkyrkan
          Grytnäs kyrka
          Hede Bdg.
          Hembygdsgården
          Hyttan
          Jularbomuseét
          Karlfeldtsgården
          Klockarskolan
          Kungsgatan 4
          Markusskolan
          Nävdens Bdg. privatbostad
          Qlturhuset
          Rågskolan
          Skogsbo Skola, Skogsbo Sporthall
          Verket
          Åsgarns Bygdegård
          Åvestadals Skola, Aulan

 

 
 
Dalarnas län/Avesta/Avesta
 
Lokaler i Avesta


Avesta bibliotek, Fridolinsalen
Lokaltyp: Sal
Kungsgatan 32
Box 505, 77427 Avesta
Tel nr: 0226-645186

Avesta Församlingsgård
Lokaltyp: Sal
Avesta Församling
Bruksgatan 1
Tel nr: 0226-527 38
Fax nr: 0226-542 10

Avesta kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Bruksg. 1
Tel nr: 0226/54191

Avesta Parken
Lokaltyp: Sal
Engelbrektsgatan 13
Tel nr: 0226/54191

Avesta teater
Lokaltyp: Teaterlokal
Frejgatan 1
Tel nr: 0226/645168

Bergslagsteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Corneliusgatan 13
Tel nr: 0226-573 15
e-post: info@bergslagsteatern.se
Hemsida: http://www.bergslagsteatern.se
Bergsnässkolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Åsgatan
Tel nr: 0226-64 54 65

Bibliotekets Konsthall
Lokaltyp: Utställningslokal
Kungsgatan 32
Tel nr: 0226-645187
Fax nr: 0226-645087
e-post: bibliotek@avesta.se
Hemsida: www.avesta.se
Centrumkyrkan
Lokaltyp: Kyrka

Grytnäs kyrka
Lokaltyp: Sal

Hede Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Hede Bystugeförening

Hembygdsgården
Lokaltyp: Sal

Hyttan
Lokaltyp: Utställningslokal

Jularbomuseét
Lokaltyp: Utställningslokal
Gamla Byn

Karlfeldtsgården
Lokaltyp: Sal
Brunnbäcksv. 50
Tel nr: 0226-64 51 74

Klockarskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Ingevallsbov. 5
Tel nr: 0226-64 54 43

Kungsgatan 4
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Kungsgatan 4

Markusskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Markusg. 19
Tel nr: 0226-64 52 15

Nävdens Bdg. privatbostad
Lokaltyp: Bygdegård
Nävdens Bgf.

Qlturhuset
Lokaltyp: Övrigt
Koppardalen
Tel nr: 0226-645579

Rågskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kolgillareg. 3
Tel nr: 0226-64 58 81

Skogsbo Skola, Skogsbo Sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Skogsbov. 2
Tel nr: 0226-64 52 42

Verket
Lokaltyp: Sal
Koppardalen

Åsgarns Bygdegård
Lokaltyp: Sal
Folkärna norra Bygdegårdsförening
Åsgarn
Tel nr: 0226-310 05

Åvestadals Skola, Aulan
Lokaltyp: Sal
Skolg. 1
Tel nr: 0226-64 52 60