Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
  Älvdalen, Älvdalen
  Idre
          Idre Bygdegrd, freningen
          Idre Kulturhus
          Kulturhuset
          Strandskolan

 

 
 
Dalarnas län/Älvdalen, Älvdalen/Idre
 
Lokaler i Idre


Idre Bygdegrd, freningen
Lokaltyp: Sal
Framgrdsv. 1
Bygdegrdsvgen 6
Tel nr: 0253-20450

Idre Kulturhus
Lokaltyp: Bygdegrd
Framgrdsvgen
Tel nr: 0253-20450

Kulturhuset
Lokaltyp: Sal
Framgrdsvgen 1
Tel nr: 0253-20450

Strandskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Fack 14
Tel nr: 0253-207 35